Χειρουργικές τεχνικές

Λαπαροσκοπική χειρουργική 

 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια όλες οι επεμβάσεις στα όργανα της κοιλιακής χώρας (ήπαρ, στομάχι, χοληδόχο κύστη κ.α.) γίνονταν με μια μεγάλη τομή στο κοιλιακό τοίχωμα προκαλώντας μεγάλο τραυματισμό. Τα τελευταία χρόνια όμως, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έδωσε στους χειρουργούς τη δυνατότητα να φτάνουν στα όργανα αυτά μέσα από πολύ μικρές χειρουργικές τομές με μήκος μόλις 0.5 με 1 εκατοστό.

Αυτή η νέα μέθοδος, ονομάζεται Λαπαροσκοπική ή Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική. Σήμερα αρκετές επεμβάσεις πραγματοποιούνται Λαπαροσκοπικά και συνεχώς η γκάμα αυτή μεγαλώνει.

 

 

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

 

- Ασφαλής και σχετικά απλή τεχνική

- Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος

- Μικρή παραμονή στο νοσοκομείο

- Γρήγορη επάνοδος στην εργασία

- Πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα

 

 

 

 

Ο γενικός χειρουργός στη λαπαροσκοπική χειρουργική, βλέπει τα κοιλιακά όργανα σε μια οθόνη – monitor (C) με τη βοήθεια μικροσκοπικής κάμερας (Α) και χειρουργεί με ειδικά λεπτά σε διατομή εργαλεία (Β), τα οποία περνούν μέσα από τις μικρές χειρουργικές τομές.