Επεμβάσεις

Διαφραγματοκήλη 

Το διάφραγμα είναι μια μυική μεμβράνη σε σχήμα θόλου η οποία διαχωρίζει ανατομικά και λειτουργικά το θώρακα από την κοιλιά. Η αδιάκοπη κίνηση του διαφράγματος (πάνω - κάτω) είναι βασική για τη λειτουργία της αναπνοής.

Ο οισοφάγος είναι ο φυσικός αγωγός που ενώνει τη στοματική κοιλότητα με το στομάχι. Λειτουργεί σαν αντλία προωθώντας του τις τροφές και τις στοματικές εκκρίσεις. Περνάει από το θώρακα στην κοιλιακή χώρα διαμέσου μιας μικρής σχετικά οπής στη μεσότητα του διαφράγματος. Στο σημείο αυτό δημιουργείται η διαφραγματοκήλη.

διαφραγματοκήλη Η διαφραγματοκήλη δημιουργείται όταν ένα τμήμα του στομάχου διαμέσου του διαφράγματος εισέρχεται στο θώρακα. (όπως φαίνεται στο πάνω σχήμα)
   

 

Ανάλογα με το τμήμα του στομάχου και τον τρόπο που αυτό ανεβαίνει προς το θώρακα, οι διαφραγματοκήλες χωρίζονται σε:

Τύπος Ι - Ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη. Τύπος ΙΙ - Παραοισοφαγοκήλη. Τύπος ΙΙΙ - Μικτή διαφραγματοκήλη.

διαφραγματοκήλη

 

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα είναι συνήθως ανάλογα με τον τύπο της διαφραγματοκήλης. Σε αρχικά στάδια είναι ήπια και πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά από τους ασθενείς. Αυτά είναι:

- Παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου ή της τροφής. 
- Αίσθημα καύσου στον οισοφάγο. 
- Πόνος στο στομάχι. 
- Πόνος στο στέρνο. 
- Βραχνή φωνή. 
- Δυσφαγία. 
- Έμετος. 
 
Διάγνωση
Ο συνηθέστερος τρόπος διάγνωσης είναι η γαστροσκόπηση. Πρόκειται για μια σχετικά εύκολη εξέταση που γίνεται από τον γαστρεντερολόγο με μέθη και ο ασθενής δεν ταλαιπωρείται.
Ένας λεπτός σωλήνας (γαστροσκόπιο) που έχει στο μπροστινό τμήμα του μια video-κάμερα, περνάει από το στόμα στον οισοφάγο και στο στομάχι. Ο γαστρεντερολόγος έτσι, μπορεί εύκολα να δει την κατάσταση του στομάχου και την παρουσία ή όχι διαφραγματοκήλης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις όπως ακτινολογικός έλεγχος με σκιαγραφικό υγρό, αξονική τομογραφία κ. α.

 

Θεραπεία

Όταν η διαφραγματοκήλη είναι μικρή και δεν υπάρχουν συμπτώματα τότε δεν χρειάζεται θεραπεία. Συνήθως οι μικρές διαφραγματοκήλες αντιμετωπίζονται συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή ανάλογη με τα συμπτώματα. Κυρίως χορηγούνται φάρμακα που μειώνουν την παραγωγή του γαστρικού οξέως.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι έντονα και τα φάρμακα δεν είναι ικανά να τα αντιμετωπίσουν, τίθεται θέμα χειρουργικής αποκατάστασης.  

 

Χειρουργική αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης & Γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η συνηθέστερη επέμβαση για την αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης και της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) είναι η θολοπλαστική κατά Nissen. Στην επέμβαση αυτή ο χειρουργός αρχικά, επαναφέρει στη θέση του το τμήμα του στομάχου που βρίσκεται στη θωρακική κοιλότητα. Τοποθετεί ράμματα και στενεύει το στόμιο μέσα από το οποίο περνάει φυσιολογικά μόνο ο οισοφάγος. Έτσι δεν αφήνει περιθώριο στο στομάχι να επιστρέψει στο θώρακα. Στο δεύτερο στάδιο της επέμβασης ο χειρουργός περιστρέφει κατά 360° μοίρες το στομάχι γύρω από τον οισοφάγο και το καθηλώνει με ράμματα. (όπως φαίνεται στο σχήμα) Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας βαλβιδικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει στα γαστρικά υγρά και στις τροφές να παλινδρομούν στον οισοφάγο.

   

Χειρουργική αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης & Γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

 

- Το χειρουργείο πραγματοποιείται Λαπαροσκοπικά.

- Γίνεται υπό γενική αναισθησία.

- Ο χρόνος της επέμβασης είναι περίπου 1ώρα.

- Η νοσηλεία στο νοσοκομείο διαρκεί 24 - 48 ώρες.

- Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος. - Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. 

 

Πότε αφαιρείται ο Γαστρικός Δακτύλιος ?

 

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα πολλούς ασθενείς καθώς στην Ελλάδα, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί χιλιάδες γαστρικοί δακτύλιοι.

Αρκετοί από αυτούς λειτουργούν μέχρι σήμερα ικανοποιητικά και οι ασθενείς νιώθουν ασφαλείς ως προς το βάρος τους. Κάποιοι από αυτούς όμως, δε νοιώθουν το ίδιο ασφαλείς ως προς τα προβλήματα υγείας που ίσως να δημιουργηθούν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την επέμβαση.

Θα ήθελα να ενημερώσω τόσο τους προσωπικούς μου ασθενείς όσο και τους ασθενείς άλλων χειρουργών, ότι ο Γαστρικός Δακτύλιος είναι μια τεχνική ασφαλής μόνο όταν υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.

Υπάρχουν ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα από επιπλοκές της μεθόδου, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια σε ιατρούς ειδικότητας άσχετης με το πρόβλημα τους και όχι από τους χειρουργούς που τοποθέτησαν το Γαστρικό Δακτύλιο. Το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται αλλά και να κινδυνεύουν.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί ένας δακτύλιος να παραμείνει με ασφάλεια στο ανθρώπινο σώμα.

Ο Γαστρικός δακτύλιος μπορεί να παραμείνει όσο λειτουργεί φυσιολογικά και δε δημιουργεί συμπτώματα.

Είναι σκόπιμο όταν υπάρχουν συμπτώματα αλλά και προληπτικά, το στομάχι και ο οισοφάγος να ελέγχονται με γαστροσκόπηση.

Η αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου είναι μια επέμβαση που απαιτεί εμπειρία στη χειρουργική της παχυσαρκίας. Η εμπειρία είναι απαραίτητη προκειμένου να προσεγγιστεί ο Γαστρικός Δακτύλιος σωστά, με τον μικρότερο τραυματισμό των ιστών και ταυτόχρονα να αναγνωριστούν πιθανές επιπλοκές και να αντιμετωπιστούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Η επέμβαση γίνεται Λαπαροσκοπικά συνήθως από τις ίδιες τομές της τοποθέτησης εκτός από την περίπτωση που ο Δακτύλιος έχει διεισδύσει στο εσωτερικό του στομάχου “Erosion” όπου στην περίπτωση αυτή αφαιρείται με ειδική γαστροσκόπηση στο χειρουργείο.

 

 

Σε ποιες περιπτώσεις αφαιρείται ένας Γαστρικός Δακτύλιος ?

 • Όταν το επιθυμεί ο ασθενής για προσωπικούς του λόγους.

 • Όταν ο ασθενής αδυνατεί να πειθαρχήσει στις ιατρικές οδηγίες για τη σωστή λειτουργία του

 • Όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα ως προς την απώλεια βάρους.

 • Στην επιπλοκή του “Γλιστρήματος” - Gastric slippage.

 • Στην επιπλοκή της εισόδου του Δακτυλίου στο εσωτερικό του στομάχου - “Erosion”.

 • Σε περίπτωση φλεγμονής στο δέρμα πάνω από τη βαλβίδα ρύθμισης του Δακτυλίου. 

 • Σε επαναλαμβανόμενες Οισοφαγίτιδες παρά τη θεραπεία.

 • Στην παρουσία Οισοφαγίτιδας Barrett.

 • Στην παρουσία Διαφραγματοκήλης.

 • Στη μη φυσιολογική διάταση και δυσλειτουργία του Οισοφάγου.

 • Στη συνεχιζόμενη Δυσφαγία παρά τη χαλαρή ρύθμιση του Δακτυλίου.

 • Όταν ο χειρουργός το κρίνει απαραίτητο με βάση το ιατρικό ιστορικό του ασθενή.                                                    Περισσότερα για τον Γαστρικό Δακτύλιο >>